Voor aanvragen die door ons gelezen worden op een termijn van minder dan 14 dagen (336 uur) voor het evenement, berekenen wij spoedbehandelings kosten ad Eur 50,- per datum. Deze kosten zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht het resultaat daarvan en komt bovenop het tarief van het posten zelf.

Deze toeslag dient de dag volgend op de dag van aanvraag in ons bezit te zijn, anders wordt de behandeling van de aanvraag gestopt.

De mailbox wordt dagelijks aan het begin van de ochtend gelezen.